Jak poznáte lymfedém?

Speciální vyšetření Lymfoscintigrafie je v současné době jedinou prakticky užívanou metodou, která hodnotí průběh a rychlost toku mízy mízními cévami.

Lymfedému předchází 1. stadium latentní (skryté).
Člověk subjektivně pociťuje tíhu, napětí v postižené končetině, bolest, únavnost, omezenou hybnost.
Objektivně není nic vidět. Trvá 3 měsíce až 3 roky.

Přechází do stadia 2., kdy je otok patrný přes den a v noci vymizí, otok je měkký, možné udělat rukou důlek – nazývá se Pittilymfedém. Pokud není léčen přechází do 3. stadia – trvalého. Otok je patrný přes den, ale v noci se nezmenšuje, naopak přibývá. Měkký otok se mění na tuhý, toto stadium může trvat i několik let. Vůbec nejhorším stadiem je elefantiáza „sloní noha“. Otok je tvrdý, fibrotický, dochází ke změně kůže a podkoží, na kůži jsou patrné puchýřky vyplněné lymfou, které praskají, kůže je drsná, rohovatí, šupinatí - vzniká ekzém, mezi prsty se tvoří plísně, prsty získávají kvadratický tvar, zanikají meziprstní štěrbiny. Toto stadium vede k trvalé invaliditě.

Lymfedém neboli mízní otok je bledý, chladný, většinou nebolestivý, zprvu měkký (tlak prstů zanechává důlek), později se mění na tuhý otok.
PL se objeví bez zjevné příčiny v dolní oblasti končetiny, odtud se šíří směrem vzhůru.
SL má známou příčinu, např. u žen po mastektomii dochází k otoku směrem od centra k periferii, vzniká pod místem poškození.

Komplikace, ke kterým u Lymfedému může docházet:
Kožní - akutní infekce, růže, plísně, mokvání, trhliny v kůži
Nervové komplikace - pocit tíhy, mravenčení, mrtvění prstů, snížení citlivosti, poruchy hybnosti tzv. zmrzlé rameno.