Komplexní léčba je kombinovaná fyzikální terapie:

  Komplexní fyzikální léčba má dvě fáze:

  • fáze redukce otoku zahrnuje manuální lymfodrenáž, která je doplněna presoterapií
    – 1x denně, bandážování (denně), speciální cvičení s kompresí.
    Tato fáze trvá většinou 4-6 týdnů.
  • fáze udržovací – zahrnuje nošení elastického návleku, cvičení a 2 – 4x v měsíci manuální a přístrojovou
    lymfatickou drenáž.

Léčbu lymfedému vede, kontroluje a o délce trvání rozhoduje lékař.
Vlastní terapii vykonávají lymfoterapeutky (sestry nebo fyzioterapeuté) s certifikovaným lymfologickým kurzem.
Léčba je prováděna dle schválených standardů Lymfologické společnosti, naše pracoviště je držitelem Cetifikátu kvality LS

Efektivní léčba lymfatických otoků není možná bez aktivní spolupráce nemocného! 
Úspěch lymfoterapie závisí na přístupu pacienta a jeho domácí péči a dodržování preventivně-léčebných opatření. Zodpovědnosti není třeba se obávat. Naši lymfoterapeuti, mají pro Vás připraven systém předávání teoretických a praktických informací. Na Vás je jen ochota postupně se naučit pečovat o své zdraví.

POZOR !!! Neléčený lymfedém může vést k fibrotizaci (zvazivovatění podkoží), zatuhnutí postižené končetiny, úspěšnost léčby se tak značně snižuje.

Léčba lymfedému je v našem zařízení hrazena pojišťovnami: 

Lymfedém ruky
před zahájením léčby :  po skončení léčby :