Doporučujeme: ZÁSADY

OSOBNÍ HYGIÉNA:
 

 • otužujte se - sprchujte končetiny co možná nejchladnější vodou, alespoň 1x denně - min. na závěr umývání
 • chraňte končetinu před extrémními teplotami a horkým vzduchem vysoušeče
 • natírejte pokožku krémy nebo olejem - používejte jen nedráždivé kosmetické přípravky s PH 5,5
 • postupujte velmi opatrně při ošetření nehtů, aby jste neporanili nehtové lůžko
 • !!! VYVARUJTE SE: 
 • pobytu v horkém prostředí (na příměm slunci, v horké vodě, v sauně)
  a jakékoli aplikaci parafínových popř. bahenních zábalů, diatermie, soluxu
 • a také podchlazení popř. omrznutí končetiny

ZDRAVOTNÍ PÉČE:

 • !!! VYVARUJTE SE: 
 • do postižené končetiny aplikovat jakékoli injekce, vpichy při jiných lékařských výkonech
  ve smyslu akupunktury, obstřiků apod.
 • neměřte tlak na postižené končetině
 • neužívejte hormonální antikoncepci

VÝŽIVA:

 • udržujte přiměřenou tělesnou hmotnost - speciální dieta při lymfedému NEEXISTUJE
 • jezte pestrou stravu - dostatek bílkovin, ovoce a zeleniny
 • nepřesolujte pokrmy
 • !!! VYVARUJTE SE: přejídání - nadváhy !!!

OBLEČENÍ:

 • noste volný oděv včetně spodního prádla (raménka popř. ponožky se nesmí zařezávat)
 • choďte v pohodlné obuvi
 • používejte epitézu (statika páteře)
 • !!! VYVARUJTE SE: nepohodlnému oděvu a nevhodné obuvi (úzká, s vysokými podpatky)
 • nenoste těžké kabáty, úzké sukně, kalhoty, pásky Vás nesmí stahovat
 • nenoste na nemocné končetině hodinky, prsteny, těsné náramky

DOMÁCÍ ZAMĚSTNÁNÍ:

 • buďte velmi opatrní při vykonávání domácích prací, aby nedošlo k popálení, opaření a pořezání
 • při práci používejte gumové rukavice a stále noste bandáž nebo návlek
 • při šití vždy používejte náprstek, aby nedošlo k bodnutí jehlou
 • ručně neperte ani neumývejte nádobí v horké vodě
 • nenoste nákupy nebo těžké předměty v postižené ruce
 • pracujte v krátkých intervalech a v přestávkách uvolňujte končetinu
 • buďte obezřetní při hře se zvířaty, aby nedošlo ke zranění
  ( kousnutí, škrábnutí – EVENT. PORANĚNÍ VŽDY BEZODKLADNĚ OŠETŘETE )
 • !!! VYVARUJTE SE: dlouhodobému zatížení končetiny a práci bez gumových rukavic, bandáže nebo návleku !!!

SPORT, ZÁJMOVÁ ČINNOST, DOVOLENÁ:
!!! vyvarujte se:

 •  přílišné a jednostranné tělesné zátěži  např. odbíjená, tenis, golf
 • neprovozujte silové sporty a sporty, při kterých by mohlo dojít k poranění končetiny
 • poranění při práci na zahrádce (... trny, bodliny, řezné rány... atd.)
 • přímého slunění - netrávit dovolenou v příliš teplém klimatu
 • pozor na bodavý hmyz

DOPORUČUJEME :

 • cvičte lehký strečink, aerobic, gymnastiku, jógu, ČCHI-KUNG, Tai-či, ale NE PŘES POCIT ÚNAVY
 • při dlouhé cestě měňte polohu končetiny (elevace) a dělejte pravidelné přestávky proložené chůzí
 • i na dovolené noste návlek a cvičte
 • nezapomeňte, že i tanec je velmi prospěšný pohyb
 • koupejte se co nejčastěji, bez návleku s pravidelným plaváním popř. cvičením (aqua gymnastika)
 • nezapomínejte na turistiku (s návlekem a turistickými holemi)
 • chcete-li plést, šít, háčkovat - jen s lehkou přízí a v krátkých intervalech s přestávkami
 • u televize: mějte ruku položenou ve zvýšené (elevované) poloze popř.
  čas využijte pro cvičení s míčky nebo přístrojovou lymfodrenáž