Lymfedém

 
  • je otok, který vzniká při dysfunkci lymfatického systému, kdy je porušena vstřebávací a transportní funkce
    mízního běhu a ve tkáních se hromadí látky, které k sobě poutají vodu, čímž vzniká otok bohatý na bílkoviny.
    Při Lymfedému je postižen mízní (nebo-li lymfatický) systém
  • je vleklé, postupující celoživotní onemocnění, zatěžující nemocné jak fyzicky tak psychicky.

Speciální vyšetření  Lymfoscintigrafie  je v současné době jedinou prakticky užívanou metodou, která hodnotí průběh a rychlost toku mízy mízními cévami.

 

Pokud není léčen, vede ke snížení kvality života
a pacient je ohrožen komplikacemi, invaliditou.

LYMFEDÉM ROZDĚLUJEME NA:
PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ

PL = Primární (vrozený) Lymfedém se dále dělí na dědičný a nedědičný, jeho příčina vzniku není známa je spojován s hormonálními anomáliemi.

Dědičný Lymfedém - zde je důležitá rodinná anamnéza, poněvadž tento druh lymfedému
se většinou dědí z matky na dceru. Objeví se hned při narození
a nejčastěji se projeví otokem dolní končetiny, otoky jsou patrné kolem prstů,
kotníků a šíří se směrem nahoru, což je charakteristické pro PL.
Může se také objevit kolem 9. roku života, otok se zpravidla objeví na jedné noze,
začíná kolem prstů, kotníku a postupně se šíří směrem nahoru.
Posléze se objeví i na druhé noze.
Z dlouhodobých výzkumů vyplývá, že z 10 lymfedematiků je 8 děvčat a 2 chlapci.
Pozdní Lymfedém se objevuje po 35. roce života.
PL se může objevit po narození, může však být vyvolán virovým onemocněním,
hormonálními změnami, v pubertě, v těhotenství, v menopauze.

Nepodceňujme otoky, které se objeví.
Včasná diagnóza je velmi důležitá pro úspěšnost léčby.


V dnešní době však přibývá pacientů s diagnózou SL = Sekundární Lymfedém.
Může být způsoben ucpáním lymfatických uzlin, špatným tokem lymfy,
čímž dochází k lymfostaze = hromadění tekutiny a vzniku otoku.
Příčinou bývá chirurgický zákrok, kdy dojde k odstranění většího množství lymfatických uzlin
s následným ozařováním, např.při nádorovém onemocnění.
Další příčinou mohou být úrazy se silným zhmožděním např. podupání koněm, po rozsáhlých popáleninách.
V každém případě existuje určitý časový interval mezi postižením lymfatického systému a vzniku otoku.
Otok se může objevit během měsíce až několika let.

Máte výše uvedené příznaky nebo máte ve svém okolí někoho,
kdo se trápí popsanými problémy? 

Konaktujte nás.

Flebolymfedém – k němu může dojít při onemocnění žil, kdy dochází k většímu tlaku a krev začíná stagnovat,
lymfatické cévy nestíhají pracovat a vzniká otok.

Lymfatický systém nemá žádný „pohon“, proto drenáž (manuální i mechanická) jeho činnost povzbuzuje nebo přímo startuje.

Při včasném zahájení léčby a dodržování všech jejích zásad se dosahuje u velké většiny nemocných výrazného zmenšení otoku
končetiny a v některých případech zvláště sekundárního lymfedému i vymizení příznaků.